Blue Flower

K O M U N I K A T

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”MALWA” w Bytomiu informuje, iż w dniu 07 czerwca 2023r. biuro Zarządu ROD będzie nieczynne, ze względu na wyjazd świąteczny do rodzin członków Zarządu. Jednocześnie informuję, iż w celu uzyskania informacji o opłatach, nasza Skarbniczka tego dnia będzie pełnić dyżur telefoniczny 531-439-220 od godz.16:00 do 18:00. Za utrudnienia serdecznie wszystkich działkowców przepraszamy.


U  W  A  G  A
Zarząd ROD „MALWA” w Bytomiu informuje działkowców, że d
ziałkowcy bądź interesanci, którzy chcą uzyskać informację proszeni są o kontakt mailowy - bytom @ rod-malwa.pl lub telefoniczny z  następującymi członkami Zarządu. 

Andrzej Zarzycki Prezes   tel. 609 588 907
Renata Michalska-Fuks  Wiceprezes   tel. 512 266 094
Barbara Sopała Skarbnik   tel. 531 439 220
Andrzej Adamczewski Sekretarz   tel. 501 509 606
Zdzisław Szewczyk Członek   tel. 784 743 555

UWAGA

W przypadku problemów z połączeniem z numerem telefonu Skarbnik Zarządu preferowany kontakt w formie wiadomości sms. 

 

 Marian Urbańczyk  Gospodarz    tel. 
 Zygmunt Petelicki  Gospodarz    tel. 572 839 572


Komunikat  dla działkowiczów realizujących zakupy w sklepie Castorama

Sklep Castorama Bytom powiadomił Zarząd ROD Malwa, iż tymczasowo zawieszeniu uległa współpraca pomiędzy Castorama Bytom a ROD MALWA Bytom, dotycząca udzielania 5% rabatu na artykuły zakupione w sklepie budowlanym Castorama. O ewentualnym wznowieniu współpracy działkowicze zostaną poinformowani w oddzielnym piśmie.


Komunikat w sprawie pomocy dla Ukrainy

 https://www.pzd.bytom.pl/2022/okreg-slaski-pzd-wlacza-sie-w-pomoc-dla-ukrainy/ 

 


KOMUNIKAT

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”MALWA” w Bytomiu Zakazuje Całkowitego Wyrzucania ZIEMI i ROŚLIN do kontenerów  w boksach śmietnikowych.

W przypadku ponownego ujawnienia przez Firmę odbierającą odpady z terenu Naszego Ogrodu, wyrzuconej ziemi w kontenerach zostanie nałożona kara dodatkowej opłaty, którą obciążeni w tym przypadku zostaną Działkowcy Naszego Ogrodu. Na terenie ogrodu i boksów śmietnikowych zostały założone FOTOPUŁAPKI. 


 

K O M U N I K A T

Rozliczanie prądu w 2023 r. - wytyczne dla ROD

Ustawa zróżnicowała ceny energii elektrycznej dla działkowców w 2023 r.  Część prądu (pakiet = 250 kWh na działkę) będzie rozliczana wg cen z 2022 r., reszta wg cen aktualnych. Rodzi to wątpliwości, jak rozliczać pobór prądu w ROD. Dlatego Krajowy Zarząd PZD wydał w tej sprawie wytyczne. 

Generalną zasadą przyjętą w wytycznych jest - w rozliczeniach z działkowcami ROD posługuje się cenami stosowanymi przez dostawcę zewnętrznego. Zatem zużycie do 250 kWh rozliczane jest wg stawek z 2022 r., po przekroczeniu tego poziomu przez działkowca, wg stawek aktualnych. To, że sąsiad nie zużył swojego pakietu, nie spowoduje przeniesienia go na innego działkowca. W takim przypadku „resztka” pakietu posłużyć może rozliczeniu zużycia ogólnoogrodowego. 

Jeżeli po rozliczeniu wpłat od działkowców i rachunków opłaconych przez ROD do dostawcy prądu, powstanie nadwyżka, Zarząd ROD ma obowiązek przeznaczyć ją na pokrycie kosztów opłaty energetycznej w 2024 r. – odpowiednio obniży tę opłatę w 2024 r.

Uchwała 56/2023 PZD