Blue Flower

K O M U N I K A T

Przedłużenie kadencji organów Polskiego Związku Działkowców Uchwała nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady PZD z dnia 14.12.2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców.

Krajowa Rada PZD, działając na podstawie § 37 ust.2 Statutu PZD, postanowiła w § 1 powyższej uchwały, że kadencja organów  w rodzinnych ogrodach działkowych PZD: konferencji delegatów, zarządów, komisji rewizyjnych która upływa 2023 roku ulega przedłużeniu o rok do dnia odbycia w rodzinnym ogrodzie działkowym walnego zebrania ( konferencji delegatów) sprawozdawczo –wyborczego w 2024 roku, nie później jednak niż do 15 maja 2024.

Powyższa Uchwała oznacza, że w bieżącym roku nie odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Kadencja Zarządu ROD „Malwa” i Komisji Rewizyjnej zostały przedłużone o jeden rok. W tym roku odbędzie się Konferencja Delegatów o charakterze sprawozdawczym

Walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze odbędzie się w terminie do 15 maja 2024 roku. 

https://rodzgoda.slask.pl/wp-content/uploads/2023/01/Uchwala-1-XVII-2022-1.pdf  


KOMUNIKAT

W związku ze zmianami dyżurów w Delegaturze Rejonowej w Bytomiu Okręgu Śląskiego PZD 
Biuro Zarządu ROD Malwa w Bytomiu od miesiąca października 2022 roku jest czynne w każdą środę od 16:00 do 18:00 oprócz ostatniej środy każdego miesiąca kiedy to ma miejsce zebranie Zarządu ROD Malwa.

Działkowicze nie są wówczas obsługiwani. 

 


U  W  A  G  A
Zarząd ROD „MALWA” w Bytomiu informuje działkowców, że d
ziałkowcy bądź interesanci, którzy chcą uzyskać informację proszeni są o kontakt mailowy - bytom @ rod-malwa.pl lub telefoniczny z  następującymi członkami Zarządu. 

Andrzej Zarzycki Prezes   tel. 609 588 907
Renata Michalska-Fuks  Wiceprezes   tel. 512 266 094
  Skarbnik   tel. 
Andrzej Adamczewski Sekretarz   tel. 501 509 606
Zdzisław Szewczyk Członek   tel. 784 743 555

 

 Edward Pytel  Gospodarz    tel. 534 367 395
 Zygmunt Petelicki  Gospodarz    tel. 572 839 572


Komunikat  dla działkowiczów realizujących zakupy w sklepie Castorama

Sklep Castorama Bytom powiadomił Zarząd ROD Malwa, iż tymczasowo zawieszeniu uległa współpraca pomiędzy Castorama Bytom a ROD MALWA Bytom, dotycząca udzielania 5% rabatu na artykuły zakupione w sklepie budowlanym Castorama. O ewentualnym wznowieniu współpracy działkowicze zostaną poinformowani w oddzielnym piśmie.


Komunikat w sprawie pomocy dla Ukrainy

 https://www.pzd.bytom.pl/2022/okreg-slaski-pzd-wlacza-sie-w-pomoc-dla-ukrainy/ 


K O M U N I K A T

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”MALWA” w Bytomiu informuje, iż odkręcenie wody nastąpi w terminie od dnia 11 kwietnia 2022 roku do dnia 15 kwietnia 2022r.

Prosimy działkowców o przygotowanie w tym terminie ogródków i zakręcenie wszystkich zaworów wodnych.

Ponadto informujemy, że działkowcom, którzy zalegają z opłatami za wodę i prąd nie będzie udostępniona woda oraz energia elektryczna.

W tych przypadkach działki zostaną odcięte od prądu i wody.


KOMUNIKAT

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”MALWA” w Bytomiu Zakazuje Całkowitego Wyrzucania ZIEMI i ROŚLIN do kontenerów  w boksach śmietnikowych.

W przypadku ponownego ujawnienia przez Firmę odbierającą odpady z terenu Naszego Ogrodu, wyrzuconej ziemi w kontenerach zostanie nałożona kara dodatkowej opłaty, którą obciążeni w tym przypadku zostaną Działkowcy Naszego Ogrodu. Na terenie ogrodu i boksów śmietnikowych zostały założone FOTOPUŁAPKI. 


  Komunikat  w sprawie zatrudnienia gospodarza w 2022r

pobierz