Blue Flower

 


KOMUNIKATY:

Biuro Zarządu czynne w każdy wtorek od 16:00 do 18:00 oprócz ostatniego wtorku każdego miesiąca kiedy to ma miejsce zebranie Zarządu ROD Malwa.

Działkowicze nie są wówczas obsługiwani. 

 


U  W  A  G  A
Zarząd ROD „MALWA” w Bytomiu informuje działkowców, że d
ziałkowcy bądź interesanci, którzy chcą uzyskać informację proszeni są o kontakt mailowy - bytom @ rod-malwa.pl lub telefoniczny z  następującymi członkami Zarządu. 

Z uwagi na urlop Skarbnik Anety Dobrzyńskiej do dnia 09 stycznia 2022 roku prosi się działkowców o kontakt w sprawie regulacji za zużytą wodę i energię elektryczną z Prezesem, Sekretarzem oraz Gospodarzem Ogrodu. 

Andrzej Zarzycki Prezes   tel. 609 588 907
  Wiceprezes   tel.
Aneta Dobrzyńska Skarbnik   tel. 
Andrzej Adamczewski Sekretarz   tel. 501 509 606
Edward Pytel Gospodarz   tel. 511 084 690

Komunikat o zużytych mediach w 2021 roku

 pobierz


Komunikat w sprawie zabawy sylwestrowej w 2021 roku 

 pobierz


Wysokość opłat, które należy uiścić na 2021 rok ustalono na kwotę 517,68 zł od jednej działki.  Opłaty za użytkowanie działki zostają na takim samym poziomie jak w 2020 roku z wyjątkiem opłaty za wywóz nieczystości stałych, która zdrożała o 52,14%. Zwracamy się do działkowców  o dokonywanie wpłat tytułem użytkowanych działek. Opłaty powyższe należy uiścić w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Szczegółowych informacji udzielą członkowie Zarządu na zamieszczone adresy email bądź telefony.

pobierz


 


  Komunikat  w sprawie zatrudnienia gospodarza w 2021r

pobierz