Blue Flower

K O M U N I K A T

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”MALWA” w Bytomiu informuje, iż zakręcenie wody nastąpi w dniu 15 listopada.  W przypadku załamania pogody i wystąpienia przymrozków zakręcenie wody nastąpi w ciągu dwóch dni. Po zakręceniu wody prosimy działkowców o odkręcenie wszystkich zaworów wewnątrz działkowych w celu spuszczenia i przedmuchania rurociągów. Ponadto informujemy, iż opłaty za zużytą wodę i energię należy uiścić w terminie do 31 grudnia 2022r. W celu uzyskania informacji o wysokości należnych opłat prosimy kontaktować się ze Skarbnikiem ROD Malwa pod nr telefonu 531-439-220 w każdą środę miesiąca od godz. 16:00 do godz. 18:00

 


KOMUNIKAT

W związku ze zmianami dyżurów w Delegaturze Rejonowej w Bytomiu Okręgu Śląskiego PZD 
Biuro Zarządu ROD Malwa w Bytomiu od miesiąca października 2022 roku czynne będzie w każdą środę od 16:00 do 18:00 oprócz ostatniej środy każdego miesiąca kiedy to ma miejsce zebranie Zarządu ROD Malwa.

Działkowicze nie są wówczas obsługiwani. 

 


U  W  A  G  A
Zarząd ROD „MALWA” w Bytomiu informuje działkowców, że d
ziałkowcy bądź interesanci, którzy chcą uzyskać informację proszeni są o kontakt mailowy - bytom @ rod-malwa.pl lub telefoniczny z  następującymi członkami Zarządu. 

Andrzej Zarzycki Prezes   tel. 609 588 907
Renata Michalska-Fuks  Wiceprezes   tel. 512 266 094
Aneta Dobrzyńska Skarbnik   tel. 531 439 220
Andrzej Adamczewski Sekretarz   tel. 501 509 606
Zdzisław Szewczyk Członek   tel. 784 743 555

 

 Edward Pytel  Gospodarz    tel. 534 367 395

Komunikat  dla działkowiczów realizujących zakupy w sklepie Castorama

Sklep Castorama Bytom powiadomił Zarząd ROD Malwa, iż tymczasowo zawieszeniu uległa współpraca pomiędzy Castorama Bytom a ROD MALWA Bytom, dotycząca udzielania 5% rabatu na artykuły zakupione w sklepie budowlanym Castorama. O ewentualnym wznowieniu współpracy działkowicze zostaną poinformowani w oddzielnym piśmie.


Komunikat w sprawie pomocy dla Ukrainy

 https://www.pzd.bytom.pl/2022/okreg-slaski-pzd-wlacza-sie-w-pomoc-dla-ukrainy/ 


K O M U N I K A T

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”MALWA” w Bytomiu informuje, iż odkręcenie wody nastąpi w terminie od dnia 11 kwietnia 2022 roku do dnia 15 kwietnia 2022r.

Prosimy działkowców o przygotowanie w tym terminie ogródków i zakręcenie wszystkich zaworów wodnych.

Ponadto informujemy, że działkowcom, którzy zalegają z opłatami za wodę i prąd nie będzie udostępniona woda oraz energia elektryczna.

W tych przypadkach działki zostaną odcięte od prądu i wody.


KOMUNIKAT

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”MALWA” w Bytomiu Zakazuje Całkowitego Wyrzucania ZIEMI i ROŚLIN do kontenerów  w boksach śmietnikowych.

W przypadku ponownego ujawnienia przez Firmę odbierającą odpady z terenu Naszego Ogrodu, wyrzuconej ziemi w kontenerach.

Zostanie nałożona kara dodatkowej opłaty, którą obciążeni w tym przypadku zostaną Działkowcy Naszego Ogrodu.

Na terenie ogrodu i boksów śmietnikowych zostaną założone FOTOPUŁAPKI. 


  Komunikat  w sprawie zatrudnienia gospodarza w 2022r

pobierz