Blue FlowerStatut PZD uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku
wraz z późniejszymi zmianami z dnia 9 grudnia 2017 roku.

Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 lutego 2018 roku.

 

 

POBIERZ